امروز جمعه, 6 ارديبهشت 1398
  • تماس با ما : 88854686
  • ساعت : ۱۳:۵۰:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ 
  • کد خبر : ۱۸۱۷
گزارش دهمین جلسه شورای مركزی
دهمين جلسه شوراي مرکزي دوشنبه مورخ 29/11/97 ساعت 11 تا 16:30 در محل سازمان برگزار گرديد.

دهمين جلسه شوراي مرکزي دوشنبه مورخ 29/11/97 ساعت 11 تا 16:30 در محل سازمان برگزار گرديد. در اين جلسه که با حضور رييس سازمان و اعضاي شوراي مرکزي برگزار شد ، گزارشي از امور جاري سازمان ارائه گرديد. تاييد پروانه هاي ارشد اعضا  تعيين عدد پي به مبلغ يک ميليون ريال براي سال 1398  تبيين اعضاي کمسيون هاي شوراي مرکزي  چگونگي کمک به برگزاري گردهمايي هيات عمومي مازندران  و تعيين اعضاي شوراي سياست گذاري انتشارات و فن آوري اطلاعات ( آقايان : وجيه اله جعفري ، بهرام شکوري ، محمد رضا کارگران ، عباس گل محمدي ) مورد تصويب قرار گرفت 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.2.0.0
    V5.2.0.0